Προεδρικό διάταγμα 127/96

ΠΔ 127/1996: Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 127/1996: Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, (ΦΕΚ 92/Α/1996), 29-05-1996.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφοι 28 και 29, 3 παράγραφος 4, 5 παράγραφοι 5, 6 και 8, 9 παράγραφοι 2 και 3, 10 παράγραφοι 2, 3, 7, 11 και 13 του νόμου 2289/1995 Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 27/Α/1995).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (άρθρο 27 του νόμου 2081/1992) και ότι το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν περιέχει διατάξεις που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

3. Την 202 της 30-04-1996 και της 03-05-1996 γνωμοδότηση του Ε' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Πρόγραμμα Εργασιών - προϋπολογισμός - πρόγραμμα ανάπτυξης και παραγωγής - μίσθωμα

Άρθρο 3: Συμβάσεις εκμετάλλευσης χωρίς Έρευνα

Άρθρο 4: Παραιτήσεις κατά την διάρκεια της περιόδου ερευνών - επιστροφές τμημάτων συμβατικής περιοχής

Άρθρο 5: Ανακάλυψη εμπορικώς εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος

Άρθρο 6: Καταλογισμός εσόδων - εξόδων

Άρθρο 7: Καθορισμός αξίας Υδρογονανθράκων

Άρθρο 8: Λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης - Επιτροπή Απομάκρυνσης και Διάθεσης Εγκαταστάσεων

Άρθρο 9: Παράταση προθεσμιών

Άρθρο 10: Ανώμαλη εξέλιξη συμβατικής σχέσης

Άρθρο 11: Επίλυση διαφορών

Άρθρο 12: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-05-1996

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.