Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 97

Άρθρο 97: Όμβρια ύδατα των ιδιοκτησιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα όμβρια ύδατα των ιδιοκτησιών συλλέγονται καταλλήλως και αποχετεύονται εις την προ των κτιρίων υπόνομο ομβρίων. Ελλείψει τοιαύτης, η αποχέτευσις δέον όπως γίνεται εις τα ρείθρα των πεζοδρομίων.

 

2. Εις περίπτωσιν υψομετρικής διαμορφώσεως του οικοπέδου τοιαύτης ώστε να καθίσταται αδύνατος η αποχέτευσις των ομβρίων υδάτων προς τα ρείθρα της οδού ή προς την υπόνομο είναι δυνατή η συγκέντρωσις αυτών εις απορροφητικά φρεάτια κατασκευαζόμενα εις το ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου υπό το όρον ότι ουδεμία βλάβη εκ της υγρασίας επί των εγγύς κτιρίων λαμβάνει χώραν. Εις περίπτωσιν δημιουργίας οιασδήποτε οχλήσεως τα φρεάτια δέον όπως κατασκευάζονται απολύτως στεγανά τα δε όμβρια ύδατα που συγκεντρώνονται ανυψώνονται δι' αντλήσεως και αποχετεύονται εις τα ρείθρα της οδού.

 

3. Εις περίπτωσιν τοίχων εν επαφή κατά το κοινόν όριον των ομόρων ιδιοκτησιών ο μεταξύ αυτών αρμός δέον όπως προστατεύεται καταλλήλως από της διεισδύσεως ομβρίων υδάτων. Υπόχρεοι προς τούτο τυγχάνουν οι όμοροι ιδιοκτήτες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.