Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Φωτισμός - Αερισμός - Χώροι κυρίας και βοηθητικής χρήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο φωτισμός του κτιρίου καλείται άμεσος μεν όταν τα εξ ων συντελείται ούτος ανοίγματα του κτιρίου επικοινωνούν αμέσως προς ακάλυπτο έκταση (κοινόχρηστο έκταση ή υποχρεωτικώς είτε προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου), έμμεσος δε όταν συντελείται μέσω ετέρων χώρων του κτιρίου αμέσως φωτιζόμενων.

 

2. Ο αερισμός του κτιρίου καλείται φυσικός μεν όταν επιτυγχάνεται αυτομάτως μέσω των ανοιγμάτων ή διατάξεων φυσικού ελκυσμού, τεχνητός δε όταν επιτυγχάνεται δια μηχανικών εγκαταστάσεων κατά τις ειδικές περί τούτου διατάξεις.

 

3. Χώροι κυρίας χρήσεως των κτιρίων καλούνται οι προοριζόμενοι εκ κατασκευής δια πολύωρον σε αυτούς παραμονή ανθρώπων προς διημέρευση, συναναστροφή, εργασίαν, ανάπαυση και ύπνον ως και χώροι αναμονής του κοινού.

 

4. Χώροι βοηθητικής χρήσεως των κτιρίων καλούνται οι μη προοριζόμενοι εκ κατασκευής δια πολύωρον σε αυτούς παραμονή ανθρώπων ήτοι οι προοριζόμενοι δια χρήσιν υγιεινής, αποθηκεύσεως ειδών οικιακής χρήσεως, διάδρομοι και προθάλαμοι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 205/Α/1974).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.