Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 114

Άρθρο 114: Έλεγχος ηχομονωτικής ικανότητος και ηχοδιαπερατότητας στοιχείων του κτιρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο έλεγχος ηχομονωτικής ικανότητος και ηχοδιαπερατότητας στοιχείων του κτιρίου γίνεται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων δια μετρήσεως υπό των ειδικών εργαστηρίων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, των εργαστηρίων ανωτάτων τεχνικών σχολών ή και ιδιωτικών αναγνωρισμένων εργαστηρίων, συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσα μέθοδο του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποίησης. Οι μετρήσεις γίνονται ανά 1/3 οκτάβας από συχνότητας 100 Hz μέχρι 3200 Hz.

 

2. Όλες οι εις το παρόν κεφάλαιον αναγραφόμενες τιμές ηχομονωτικής ικανότητος και ηχοδιαπερατότητας στοιχείων του κτιρίου τυγχάνουν αριθμητικοί μέσοι όροι των αντιστοίχων τιμών δι' όλες τις συχνότητας.

 

3. Η κατά τον έλεγχο των τιμών, περί ων η προηγουμένη παράγραφος 2, επιτρεπομένη ανοχή δι' εκάστην των περιπτώσεων ορίζεται εις 1 dB.

 

4. Μετρήσεις διεξάγονται επί επιφανειών ουχί μικρότερων των 7 m2 και εις χώρους όγκου μικρότερου των 25 m3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.