Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά την αίτηση αδείας ανεγέρσεως κτιρίων συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 3.000 m3 ή, ανεξαρτήτως του όγκου, κτιρίων με περισσότερους των 5 ορόφων (ισόγειο και 4 όροφοι επ' αυτού), απαιτείται η υποβολή πασών των μελετών των στο κτίριο προβλεπομένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ως και δήλωσις περί επιβλέψεως των ως άνω εργασιών. Οι μελέτες και οι δηλώσεις επιβλέψεως δέον όπως υπογράφονται παρά των εχόντων το προς τούτο δικαίωμα κατά την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.