Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 104

Άρθρο 104: Τοίχοι, οροφές, δάπεδα, αποχέτευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το λεβητοστάσιον μετά των τυχόν συνδεομένων λειτουργικά μετ' αυτού χώρων, δέον όπως αποτελεί σαφώς ξεχωριστή περιοχήν, εντός ή εκτός του υπολοίπου οικοδομικού όγκου, που περικλείεται δια τοίχου. Η επικοινωνία μετά της περιοχής του λεβητοστασίου δέον όπως γίνεται μέσω διαδρόμων ή άλλων χώρων μικράς κυκλοφορίας ατόμων και μη κατοικήσιμων.

 

2. Οι πλευρικοί τοίχοι, το δάπεδον και η οροφή του λεβητοστασίου, δέον όπως κατασκευάζονται εξ υλικών άκαυστων και ανθεκτικών εις υψηλές θερμοκρασίας. Κατασκευές εκ προεντεταμένου σκυροδέματος, δέον όπως προστατεύονται έναντι προσβολής από υψηλών θερμοκρασιών.

 

3. Θέσεις διόδου σωληνώσεων εκ του λεβητοστασίου μέσω τοίχων ορόφων ή δαπέδων αυτού, δέον όπως διαμορφώνονται ούτως ώστε να μη είναι δυνατή η δι' αυτών εισχώρησις αερίων εις ετέρους χώρους.

 

4. Το δάπεδον του λεβητοστασίου δέον να έχει κατάλληλη αποχέτευση.

 

5. Το λεβητοστάσιον απαγορεύεται να ευρίσκεται κάτωθεν κλιμακοστασίου ή φρέατος ανελκυστήρων.

 

6. Το λεβητοστάσιον δέον να εφοδιάζεται δια καταλλήλων φορητών πυροσβεστήρων, κατά τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.