Νομοθετικό διάταγμα 463/70 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε ένα εκ των στο άρθρο 4 Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιον, αποτελούμενο εκ πέντε μελών, διοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά γνώμη της οικείας Συγκλήτου, επί τριετή θητεία δυναμένη να ανανεώνεται.

 

2. Το Τεχνικό Συμβούλιον συγκροτείται εκ δύο καθηγητών θετικών Επιστημών του Ιδρύματος, εις ο εδρεύει η Τεχνική Υπηρεσία, εξ ων ο εις ορίζεται Πρόεδρος του Συμβουλίου, εκ δύο εισέτι ανεξαρτήτως ειδικεύσεως καθηγητών, του Ιδρύματος ή του κατά περίπτωσιν ετέρου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του οποίου σχετικά θέματα θα πρόκειται να συζητηθούν κατά την οικεία συνεδρίαση, και εξ ενός Τεχνικού Εκπροσώπου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων επί βαθμό 3ο και άνω, διοριζομένου κατά τα εν παραγράφω 1, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, ή άλλου τεχνικού αναγνωρισμένης πείρας επί θεμάτων μελετών και εκτελέσεως έργων.

 

3. Εις τις συνεδριάσεις του Τεχνικού Συμβουλίου παρίσταται και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, άνευ ψήφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.