Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατασκευή μονίμων μεμονωμένων έργων τοπικού ενδιαφέροντος εν τη πεδινή κοίτη του χειμάρρου απαγορεύεται, εφ' όσον τα έργα ταύτα δεν αποτελούν μέρος οριστικής μελέτης ριζικής του χειμάρρου διευθετήσεως.

 

Εις εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις καταφανούς και μεγάλου κινδύνου συνοικισμού ή γεωργικής εκτάσεως, διαπιστωθέντος δι' αυτοψίας του αρμοδίου Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων, δύναται να επιτραπεί η εκτέλεσις μεμονωμένων έργων εν τη πεδινή κοίτη του χειμάρρου συμφώνως προς την εγκεκριμένη μελέτη αυτών. Τα έργα ταύτα εκτελούνται κατά τα εν στο άρθρο 14, η δε δαπάνη αυτών κατανέμεται μεταξύ των υπόχρεων, κατά τις στο αυτό άρθρο διατάξεις.

 

Οι άνευ αδείας εκτελούντες τοιαύτα έργα καταγγέλλονται παρά του αρμοδίου Νομομηχανικού και τιμωρούνται δια φυλακίσεως από τριών μηνών μέχρις ενός έτους, παραμενούσης ακέραιας της πολιτικής αυτών ευθύνης δια ζημίας εκ τούτων προκυψάσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.