Νόμος 2784/54

Ν2784/1954: Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2784/1954: Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων, (ΦΕΚ 49/Α/1954), 23-03-1954.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 690/1948 περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 133/Α/1948) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

{Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται και επί παρακειμένων μη αρτίων οικοπέδων εάν το άθροισμα των εμβαδών τούτων υπολείπεται του ελαχίστου απαιτουμένου εμβαδού ουχί πλέον του αυτού ως άνω ποσοστού των 25%. Εις την περίπτωσιν δε ταύτη ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του αυτού ως άνω άρθρου 3, περί δημιουργίας επικοίνων εξ αδιαιρέτου οικοπέδων.}

 

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερα κυρώθηκε, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-03-1954

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.