Βασιλικό διάταγμα 657/70 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατά τις διατάξεις του ανωτέρω από [ΒΔ] 24-11-1953 βασιλικού διατάγματος άδεια σχεδιαστού μηχανουργού μετά πενταετή υπηρεσία σχεδιαστού, μετά την κτήση του πτυχίου εις εργοστάσια ή τεχνικά γραφεία, εξ ης ένα έτος τουλάχιστον εις την αιτουμένη ειδικότητα.

 

2. Η κατά τις διατάξεις του αυτού από [ΒΔ] 24-11-1953 βασιλικού διατάγματος άδεια συντηρητού Γ' τάξεως μετά διετή υπηρεσία επί εγκαταστάσεων, μετά την κτήση του πτυχίου, εξ ης το ήμισυ τουλάχιστον εις την αιτουμένη ειδικότητα.

 

3. Η κατά τις διατάξεις του ως άνω από [ΒΔ] 30-01-1937 βασιλικού διατάγματος άδεια πρακτικού μηχανικού κινητηρίων μηχανών Γ' τάξεως Α', Β' ή Γ' ειδικότητος μετά διετή υπηρεσία επί κινητηρίου μηχανής ισχύος τουλάχιστον 25 ίππων, μετά την κτήση του πτυχίου, εξ ης το ήμισυ τουλάχιστον εις την αιτουμένη ειδικότητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.