Ανασγκαστικός νόμος 625/68 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931 περί αδειών οικοδομής επί ρυμοτομούμενων ακινήτων κ.λ.π. (ΦΕΚ 274/Α/1931) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Πάντως η επιβάρυνσις των παρόδιων ιδιοκτήτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αποζημίωση την αναλογούσαν εις επιφάνεια ζώνης οικοπέδου πλάτους 10 m, ουδέ εν πάση περιπτώσει το ήμισυ της μετά την αφαίρεση της τυχόν υπαρχούσης πρασιάς απομένουσας επιφανείας του βαρυνομένου οικοπέδου. Η πέραν των ανωτέρω ορίων προκύπτουσα τυχόν διαφορά βαρύνει τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.