Απόφαση 4837/438/89

Απόφαση 4837/438/1989: Παράταση ισχύος των διατηρούμενων διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4837/438/1989: Παράταση ισχύος των διατηρούμενων διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΦΕΚ 96/Β/1989), 10-02-1989.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

2. Την υπ' αριθμόν Υ/1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β/1987).

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη (ΦΕΚ 549/Β/1987).

 

4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 285/08-02-1989 TELEX του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που ζητά την παράταση των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 με παράλληλη ισχύ των διατάξεων νέου κτιριοδομικού κανονισμού για καλύτερη ενημέρωση των μηχανικών, αποφασίζουμε

 

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως παρατάθηκε με την υπ' αριθμόν 296/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Παράταση ισχύος των διατηρουμένων διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 31/Β/1987) και με την υπ' αριθμόν 233/3/1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας, και Δημόσιων Έργων Παράταση ισχύος των διατηρουμένων διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 1/Β/1988), παρατείνεται για 6 μήνες από τη λήξη της.

 

2. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ισχύουν και οι διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού που καθορίστηκαν με την 3046/304/1989 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 59/Δ/1989), οι οποίες δύνανται να εφαρμόζονται στο σύνολό τους.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης, που θα κυρωθεί με νόμο, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 09-02-1989

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.