Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Δικαστική επιμέτρηση της ποινής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει ο νόμος το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη:

 

α) τη βαρύτητα του εγκλήματος που έχει τελεστεί και

β) την προσωπικότητα του εγκληματία.

 

2. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το δικαστήριο αποβλέπει:

 

α) στη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε

β) στη φύση, στο είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του

γ) στην ένταση του δόλου ή στο βαθμό της αμέλειας του υπαιτίου.

 

3. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του εγκληματία το δικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής διάθεσης που εκδήλωσε ο υπαίτιος κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια εξετάζει:

 

α) τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επιδίωξε. Τα έθιμα και οι παραδόσεις που ακολουθεί ο δράστης, καθώς και η θρησκεία του δεν συνιστούν στοιχεία ικανά να μειώσουν την ποινή.

β) το χαρακτήρα του και το βαθμό της ανάπτυξής του

γ) τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του

δ) τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του.

 

Η τέλεση της πράξης από μίσος προκαλούμενο λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση και η ποινή δεν αναστέλλεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 3719/2008 (ΦΕΚ 241/Α/2008), με το άρθρο 66 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013), με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 4285/2014 (ΦΕΚ 191/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/2018).

 

4. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την ποινή που επέβαλε.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.