Αστικός Κώδικας - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Καταστατικό σωματείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το καταστατικό, για να είναι έγκυρο, πρέπει να καθορίζει:

 

1. το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου.

2. τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

3. τους πόρους του σωματείου.

4. τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπροσώπευσης του σωματείου.

5. τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, καθώς και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανά της.

6. τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών.

7. τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού.

8. τους όρους για τη διάλυση του σωματείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.